Olimpiada Matematyczna Juniorów

Marcin Krzewiński, uczeń klasy 8b awansował do trzeciego etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów co już mu daje tytuł finalisty OMJ. Uczeń będzie reprezentował szkołę w drugiej połowie marca podczas finału, gdzie ma możliwość zdobyć tytuł Laureata Olimpiady oraz powalczyć o udział w obozie naukowym.
Uzyskany tytuł daje Marcinowi wiele! Każdy finalista OMJ otrzymuje ocenę celującą z matematyki na koniec roku szkolnego, jest zwolniony z egzaminu ośmioklasisty z matematyki oraz może wybrać dowolną szkołę ponadpodstawową, w której będzie kontynuować naukę.

Olimpiada Matematyczna Juniorów to zawody o wysokim standardzie merytorycznym adresowane do uczniów starszych klas szkół podstawowych w Polsce. Zawody OMJ są trójstopniowe i polegają na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych. Celem zawodów Olimpiady Matematycznej Juniorów jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży starszych klas szkół podstawowych, wyszukiwanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Zobacz wszystkie zdjęcia
11 lutego 2020
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.