Osiągnięcia matematyczne

Rok szkolny 2019/2020 dobiega końca. Na koniec jednak raz jeszcze będzie o matematyce. Jako królowa nauk zasługuje na pamięć i wspomnienie nawet w ostatnim dniu roku szkolnego  Mamy jednak bardzo duży powód do dumy.
Rok szkolny był bardzo wyjątkowy dla wszystkich. Coroczne podsumowanie pracy wygląda inaczej. Wiele konkursów niestety się nie odbyło. Wiele było przesuwanych z tygodnia na tydzień, aż na końcu usłyszeliśmy, że konkurs jednak się nie odbędzie. Wszystko zrozumiałe. Jednak osiągnięcia uczniów, które dokonali w tym dużo krótszym czasie zasługują na bardzo duże gratulacje. Nie zawsze udawało się wygrać, osiągnąć wymarzony wynik. Zawsze jednak były chęci i zapał, które mobilizowały jedynie do dalszego wysiłku. Nie zniechęcały. Mobilizowały. To ważne.

Poznajcie absolwentów rocznika 2020 zakręconych na punkcie matematyki. W związku z tym, że nie usłyszmy już o tych uczniach w połączeniu z naszą szkołą podaję wszystkie ich osiągnięcia matematyczne jakie mieli w ciągu dwóch lat nauki w naszej szkole.

Marcin Krzewiński
Finalista Olimpiady Matematycznej Juniorów (jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół)
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (organizowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty)
Bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny
III miejsce w Horyzontach Matematyki (organizowany przez SP nr 67 w Poznaniu oraz UAM w Poznaniu)
Wyróżnienie w IV Wielkopolskiej Lidze Matematycznej Juniorów (organizowana przez UAM w Poznaniu)
I miejsce w wielkim finale Memoriału Urszuli Marciniak (organizowany przez UAM w Poznaniu)
Finalista wojewódzkiego konkursu Matematyka bez pamiętnika (organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM)
II miejsce w Konkursie Matematycznym w ramach Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury (organizowanego przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)
Dyplom laureata za zajęcie XI-XVI miejsca w XXVII Konkursie dla Uczniów Szkół Podstawowych Złota Żaba 2019/2020 (organizowanego przez fundację EKOS)
Laureat II stopnia w I Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas VIII Szkół Podstawowych miasta Poznania i okolic (organizowany przez SP nr 19 w Poznaniu)
• Internetowa Liga Łamigłówkowa (organizowana przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Politechnice Białostockiej)-udział
• Feynmanki (organizowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe) -udział

Antoni Krawiecki:
Laureat Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny
II miejsce w Konkursie Matematycznym w ramach Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury (organizowanego przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)
I miejsce w finale Internetowej Ligi Łamigłówkowej (organizowanej przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Politechnice Białostockiej)
II miejsce w wielkim finale Memoriału Urszuli Marciniak (organizowany przez UAM w Poznaniu)
• Wojewódzki Konkurs Matematyczny (organizowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty) – etap rejonowy
• Matematyka bez pamiętnika (organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM)- udział w finale
• Złota Żaba z matematyki (organizowany przez Fundację EKOS) -udział
• Horyzonty Matematyki (organizowany przez SP nr 67 w Poznaniu oraz UAM w Poznaniu) – udział
• II Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy (organizowany przez SP w Dąbrówce) – udział

Izabela Berger
Finalista II Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas VIII miasta Poznania i okolic (organizowany przez SP nr 19 w Poznaniu)
II miejsce w Konkursie Matematycznym w ramach Seminarium Naukowego Matematyczne Laboratorium Kultury (organizowanego przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)
• Wojewódzki Konkurs Matematyczny (organizowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty) – etap rejonowy
• Udział w XVIII Mistrzostwach Polski w Geometrii Elementarnej (organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich)
• Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny – udział
• Matematyka bez pamiętnika (organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM)- udział
• Udział w finale IV i V Memoriału Urszuli Marciniak (organizowany przez UAM w Poznaniu)
• Złota Żaba z matematyki (organizowany przez Fundację EKOS) -udział
• Horyzonty Matematyki (organizowany przez SP nr 67 w Poznaniu oraz UAM w Poznaniu) – udział

To był dla mnie ogromny zaszczyt móc uczyć Was przez ostatnie dwa lata matematyki. Życzę Wam, aby zainteresowanie tym przedmiotem nigdy Wam nie mijało. Zarażajcie nią wszystkich wkoło. Życzę Wam kolejnych sukcesów i osiągnięć. A kto wie? Może następnym razem to ja wysłucham Waszego wykładu z matematyki.
Agata Józefowicz

Zobacz wszystkie zdjęcia
25 czerwca 2020
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.