List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny p. Jarosław Pinkas zwracają się z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami chorób zakaźnych

Wygrajmy z rakiem
W imieniu rodziców 8 letniego Michała z Komornik zwracamy się z prośbą o wsparcie i pomoc w sfinansowaniu leczenia ich 8 letniego syna, który cierpi na neuroblastomę (inaczej nerwiak zarodkowy) – rodzaj nowotworu złośliwego układu nerwowego. Tylko skomplikowana operacja w ośrodku zagranicznym oraz nierefundowana przez NFZ może uratować mu życie . Zwracamy się do wszystkich ludzi o dobrym sercu o wsparcie.


Kolorowe boiska

Aktualności, czyli z życia naszej szkoły


Obchody Święta Niepodległości-śpiewanie hymnu
9 listopada 2018
Obchody Święta Niepodległości-wieczornica
8 listopada 2018
Obchody Święta Niepodległości-przedstawienie
7 listopada 2018
Obchody Święta Niepodległości-moda lat 20-tych
6 listopada 2018
Obchody Święta Niepodległości-śpiewanie hymnu
zdjęcie
9 listopada 2018
Zobacz więcej wydarzeń i zdjęć

Dziś jest poniedziałek
19 listopada 2018 roku


19 grudnia 2018  za 30 dni
Zebranie (informacja o efektach pracy w klasie, ocenach przewidywanych na koniec I półrocza oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i nieodpowiednią/naganną oceną zachowania.)

10 stycznia 2019  za 52 dni
Zebranie (informacja o śródrocznych efektach pracy w klasie.)

14 stycznia 2019  za 56 dni
Ferie zimowe


więcej w kalendarzu szkolnym