Idziennik
Informujemy, że zmianie uległa nazwa szkoły przy logowaniu do IDziennika. Od dziś obowiązuje nazwa: sp2_skorzewo

e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo
Ruszamy z rekrutacją uczennic i uczniów do Projektu „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Formy wsparcia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie:
• Zajęcia w ramach koła informatycznego realizowane w: I edycja w roku szkolnym 2019/2020; II edycja w roku szkolnym 2020/2021
• Zajęcia z programowania realizowane w: I edycja w roku szkolnym 2019/2020; II edycja w roku szkolnym 2020/2021

Więcej informacji

Aktualności, czyli z życia naszej szkoły


Brak aktualności z roku szkolnego 2019/2020
Zobacz więcej wydarzeń i zdjęć

Dziś jest poniedziałek
16 września 2019 rokuwięcej w kalendarzu szkolnym