Komunikat z dnia 23 października 2020r.
Szanowni Rodzice,
Uczniowie,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, z dniem 26 października br. (poniedziałek), uczniowie klas IV-VIII pozostają w domach i przechodzą na naukę zdalną, zaś uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły i funkcjonują bez zmian.
Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII odbywać się będą zdalnie wg załączonych planów z wykorzystaniem platformy Office, aplikacja Teams. Wskazujemy plan zajęć obowiązkowych oraz plan zajęć pozostałych, tj. religia, etyka, koła zainteresowań oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedia, zdw, zkk). Plany te uwzględniają higieniczne warunki nauki zdalnej dla uczniów. Należy oba plany czytać razem.
Godzina lekcyjna w nauczaniu zdalnym trwa 30 minut. Jednocześnie informuję, że w przypadku nieobecności nauczyciela, zajęcia mogą zostać odwołane lub, jeśli pozwoli sytuacja, będzie zorganizowane zastępstwo.
Z uwagi na obostrzenia dotyczące samodzielnego przemieszczania się dzieci do lat 16 w godzinach od 8.00 do 16.00, opuszczenie przez nich szkoły w tym czasie może nastąpić jedynie w obecności osób dorosłych. Proszę rodziców uczniów klas I-III o przekazanie wychowawcom aktualnej informacji o tym, kto i kiedy będzie odbierał dziecko ze szkoły po zajęciach lub w jakim czasie będzie przebywać ono w świetlicy szkolnej i stamtąd będzie odbierane. Uczniowie klas IV-VIII stosują się do w/w obostrzeń.

Bardzo proszę o bieżący wgląd do dziennika elektronicznego Librus i pozostawanie w kontakcie ze szkołą.

Powyższe obowiązuje do 8 listopada br.

Z poważaniem
Katarzyna Krüger-Szczot

Załączniki:
1.Plan zajęć obowiązkowych
1.Plan zajęć pozostałych

Dot. organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych - stopień szkolny
Szanowni Rodzice,
Uczniowie,
W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły w okresie od 26. 10. do 8.11. br. informuję, że Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe, których organizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty, odbywać się będą zgodnie z terminarzem, z wykorzystaniem wersji internetowej, w miejscu przebywania uczestnika. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w wybranym Konkursie jest złożona wcześniej w szkole przez uczestnika dokumentacja.
Uczestnik we wskazanym poniżej terminie, na 30 minut przed rozpoczęciem Konkursu łączy się w aplikacji Teams, w grupie założonej na 2 dni przed datą Konkursu. Wymagane jest połączenie wideo w celu kontrolowania przez komisję konkursową samodzielności rozwiązywania testu.
biologia 26.10.2020 poniedziałek godzina 12.00
chemia 27.10.2020 wtorek godzina 12.00
geografia 29.10.2020 czwartek godzina 14.00
historia 30.10.2020 piątek godzina 14.00
matematyka 03.11.2020 wtorek godzina 14.00
język angielski 04.11.2020 środa godzina 14.00
język niemiecki 05.11.2020 czwartek godzina 13.00
język polski 06.11.2020 piątek godzina 14.00

Należy pamiętać, iż:
w 32 ust. 14 widnieje jednoznaczny zapis, że:... w przypadku przeprowadzenia konkursu z wykorzystaniem wersji internetowej testu przy nadzorze zdalnym w miejscu przebywania uczestnika, wyłącznie w przypadku wariantu B lub C funkcjonowania szkoły... Szkolna Komisja Konkursowa łączy się z uczestnikiem za pomocą obrazu video w celu kontrolowania samodzielności rozwiązywania testu;
rodzic/opiekun prawny jest odpowiedzialny za dostęp do stanowiska komputerowego z łączem internetowym w przypadku wariantu B lub C pracy szkoły zgodnie z zapisem 9 ust. 5 regulaminu;
warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o akceptacji regulaminu zgodnie z zapisem 9 ust. 1 regulaminu, co jest równoznaczne z jego zapoznaniem się.

Proszę sprawdzać komunikaty na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Z poważaniem
Katarzyna Krüger-Szczot

Aktualności, czyli z życia naszej szkoły


Wycieczka w czasach epidemii
22 października 2020
Mały Samorząd Uczniowski
21 października 2020
Program Ogólnopolski Czytam sobie. Pierwsza klasa!
19 października 2020
Nauczyciel w oczach Dziecka
19 października 2020
Wycieczka w czasach epidemii
zdjęcie
22 października 2020
Zobacz więcej wydarzeń i zdjęć

Dziś jest sobota
24 października 2020 roku


16 grudnia 2020  za 53 dni
Zebranie z rodzicami

23 grudnia 2020  za 60 dni
Zimowa przerwa świąteczna

15 lutego 2021  za 114 dni
Ferie zimowe


więcej w kalendarzu szkolnym