Aktualności, czyli z życia naszej szkoły


Europejski Dzień Języków Obcych
10 października 2018
Sole
5 października 2018
Wycieczka kl. 2a do Witoldzina
2 października 2018
Wycieczka integracyjna klas 7
26 września 2018
Europejski Dzień Języków Obcych
zdjęcie
10 października 2018
Zobacz więcej wydarzeń i zdjęć

Dziś jest środa
17 października 2018 roku


14 listopada 2018  za 28 dni
Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)

19 grudnia 2018  za 63 dni
Zebranie (informacja o efektach pracy w klasie, ocenach przewidywanych na koniec I półrocza oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i nieodpowiednią/naganną oceną zachowania.)

10 stycznia 2019  za 85 dni
Zebranie (informacja o śródrocznych efektach pracy w klasie.)


więcej w kalendarzu szkolnym